Slovák
Alpiq v: Slovensko

Alpiq na Slovensku

Produkty a služby spoločnosti Alpiq na Slovensku sú ušité na mieru podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov. Okrem energetických dodávok ponúkame tiež rôzne technické služby týkajúce sa energie, ktoré pokrývajú celé spektrum od výroby energie až po jej distribúciu a prenos, komunikáciu, zaobstarávanie a uplatnenie.

Čo ponúkame:

  • Obchod s energiou
  • Dodávky energie/ predaj elektriny
  • Energetické služby

Alpiq pomáha zákazníkom zjednodušiť správu energie a optimalizovať celý proces, čím pozitívne prispieva k výsledkom ich podnikania.